“Цөмийн булшны цөхөрсөн эрэл” баримтат кино


Анти Нуклеар Мүвментийн идэвхтнүүдийн орчуулсан “Цөмийн булшны цөхөрсөн эрэл” киног та бүхэнд толилуулж байна.

Цөмийн булшны цөхөрсөн эрэл-1(3)

Цөмийн булшны цөхөрсөн эрэл-2(3)

Цөмийн булшны цөхөрсөн эрэл-3(3)


ТМ сувгаар “ЦӨМИЙН АГУУЛАХЫН ЦӨХӨРСӨН ЭРЭЛ” баримтат кино гарна


Манай идэвхтнүүдийн орчуулсан кино гарна

Анти Нуклеар Мүвментийн идэвхтнүүд Монгол улсад АЦС барих, уран олборлох, цөмийн хог хаяхын эсрэг дор дороо чадах зүйлээ хийсээр байгаа билээ. 2011 оны 10 сарын 20нд манай идэвхитэн гишүүдийн орчуулсан “ЦӨМИЙН АГУУЛАХЫН ЦӨХӨРСӨН ЭРЭЛ” гэдэг баримтат кино ТМ сувгаар 18:40 цагт гарна. Давталт нь 21-ний 12:00 гарна. ( ТВ-ийн хөтөлбөрийг дахин нэг харж шалгаарай )

Орчуулж бэлтгэсэн Мигаа Могод, түүний багийнхан болон Т.Минжуур гуайд баярлалаа!

Манай бүлгийнхэн “Атомын хог-хаягдал–хар дарсан зүүд” (Waste-Nuclear Nightmare) баримтат киног ТМ сувгаар 8 сард, “Харанхүйн зүг өнгийвөөс” (“Into Eternity”) –9 сарын 18, 20-нд Монгол ТВ-ээр тус тус орчуулж гаргаад байгаа. Удахгүй кинонуудаа бүрэн эхээр нь голомт.орг дээр байрлуулах болно.